Jämthund, Finsk spets Gordonsetter

Kvannildalens o Fjällpilens kennel

Jämthunds länkar

Gordonsetter länkar

Fyrbackens Danmark (Kvannildalens C.Diesel)

Rypeveien (GS+ES)

Övriga raser

Övriga länkar

TROLL hundfoder - hundmat och hundarticklar

Sundpro - sportutrustning för hund

Non-Stop dogwear - utrustning för den aktiva hunden 

SKK Svenska kennelklubben

JHKK Jämtland/Härjedalens kennelklubb

NKK Norska kennelklubben

Royalura jaktprovsresultat stående fågelhundar Norge

SBK Svenska brukshundklubben

VHBK Västrahärjedalens brukshundklubb

Helags Adventures Äventyr i Ljungdalsfjällen